Curso escolar

Horario do centro

O centro permanece aberto de forma ininterrompida de 8:00 h. da mañá a 21:00 h. da tarde. Agás nos períodos de mostras, exhibición de espectáculos, ou actividades lectivas, nos que se amplía ata as 22:00 h.

O horario de actividades lectivas está comprendido entre as 8:30 h. e as 15:00 h., cun descanso de media hora, de 11:30 h a 12:00 h, ou de 12:30 h a 13:00 h.

En función das necesidades de espazos ou de coordinación docente, pódense organizar actividades lectivas en horario de tarde, entre as 16:00 h. e as 22:00 h.

Calendario Escolar 2017/18

Calendario escolar 2017/18

O calendario específico da ESADg, no que se establece a organización xeral de cada curso escolar, elabórase segundo as instrucións feitas públicas en cada ano pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

PRIMEIRO CUADRIMESTRE
Inicio de clases: 15 de setembro.
Mostras: do 11 ao 21 de decembro en horario de tarde.
Exames: do 8 ao 12 de xaneiro

SEGUNDO CUADRIMESTRE
Inicio de clases: 15 de xaneiro
Mostras: do 21 de maio ao 1 de xuño, mañá e tarde.
Exames: do 4 ao 8 de xuño
Traballos de fin de estudos: do 11 ao 29 de xuño

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Exames: Do 2 ao 6 de xullo.
Traballos de fin de estudos: do 2 ao 13 de xullo.
Días non lectivos concedidos pola Xefatura Territorial: 13 de outubro 2017 e 30 de abril 2018.

Durante o período de actividade lectiva, o centro permanece aberto, de forma ininterrompida de 8.00 h. a 21:00 h., agás nos períodos de mostras e actividades en que o peche será ás 22:00 h.. O uso de aulas rematará ás 20:30 h..
Durante o período de Nadal, o centro permanecerá aberto nos días 27, 28 e 29 de decembro e  2, 3 e 4 de xaneiro, en horario de 9:00 h. a 14:00 h., estando as instalacións dispoñibles de 9:15 h. a 13:30 h..
Durante  o  período  de  Semana  Santa,o centro  permanecerá  aberto  o  día  26  de  marzo, en horario de 9:00 h. a 14:00 h., estando as instalacións dispoñibles de 9:15 h. a 13:30 h.
Desde  o  día  16  de  xullo,  e  durante  o  mes  de  agosto,  o  centro  permanecerá  aberto  en horario de 9:00 h. a 14:00 h., estando as instalacións dispoñibles de 9:15 h. a 13:30 h.

Horarios dos grupos

No mes de xullo e antes da finalización oficial do prazo de matrícula, a escola publica nesta páxina web e nos taboleiros oficiais do centro os horarios do curso que comeza no mes de setembro, de maneira que o alumnado poida realizar a súa matrícula coñecendo os horarios das materias en que desexa formalizala.

Exames

O calendario anual de exames, nas convocatorias ordinaria e extraordinaria (xaneiro, xuño e xullo), apróbase no inicio de cada curso escolar polos órganos competentes e faise público nesta páxina web e nos taboleiros oficiais do centro. Para a convocatoria extraordinaria de decembro, a Xefatura de Estudos elabora un calendario específico que se comunica ás persoas que solicitan a convocatoria adiantada, segundo os mesmos procedementos.

Titores/as dos grupos

Consonte o establecido na lexislación vixente e na normativa interna do centro, e no Plan de Acción Titorial, para cada grupo e ano a ano, a dirección nomea de entre o profesorado que imparte docencia en cada un deles unha persoa que exerce as funcións de titora ou titor. A titora ou titor teñen entre as súas funcións o seguimento e acompañamento do alumnado así como as de mentoría e mediación ante calquera dificultade ou problema derivado do seu desempeño académico.

Curso / Grupo
Titor/a
Interpretación 1ºA Ángeles Gayoso Díaz
1ºB Ricardo Solveira Díaz
2ºA Ermel Morales Ramón
2ºB Olga Magaña Rodríguez
3ºA Textual Fernando Llera Rodríguez
3ºB Textual María Crespo Méndez
3º Xestual Alfonso Rodríguez Fernández
4ºA Textual Damián Contreras Orero
4ºB Textual Nuria Montero Gullón
4º Xestual Antonia Zaida Gómez Rubio
Dirección escénica e Dramaturxia Carmen Labella Rivas
Afonso Becerra Arrojo
Daniel González Salgado
Laura Rubio Galletero
Escenografía María Sarmiento Rivas
Mª Jesús Ramos Calvelo
Alejandra Montemayor Suárez
Carlos Pinilla Trujillo

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies