ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

ORGANIGRAMA | Servizo de Dinamización lingüística
 • O capítulo VII do Decreto 324/1996 e os artigos 27 e 28 da orde do 1 de setembro de 1997, establecen os aspectos básicos relativos aos procesos de normalización lingüística nos centros públicos de ensinanza dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Pola súa vez, o Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, establece diversas normas que inciden en liñas de traballo xa desenvolvidas na normativa anterior. De igual maneira o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, establece normas básicas de carácter xeral para a elaboración dun Plan Lingüístico de centro (DE201.06), que aparece recollido no Manual de Calidade e integrado por tanto na Guía de Escola

 •   

  Coordinación: Inma López Silva

FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+