ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

PROBAS DE ACCESO | Inscrición
 • CURSO 2018/19
 •  
 • Próxima a publicarse a Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que regula as probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, esta anuncia que o período de inscrición nas mesmas decorrerá ata o día 18 de xuño a partir do día da publicación da dita Resolución do Diario Oficial de Galicia.

  Inscrición: ata o 18 de xuño 2018.
  Inicio das probas: 26 de xuño 2018 (e poderán prolongarse ata o día 3 de xullo).

  Vacantes dispoñibles
  Especialidade de Dirección escénica e dramaturxia: 12 prazas.
  Especialidade de Escenografía: 12 prazas.
  Especialidade de Interpretación: 24 prazas.


  Ao longo do mes de abril a ESADg comunicará a través desta páxina calquera información relevante para o desenvolvemento das probas. Calquera consulta será atendida no 9862 463 99 ou en esad.galicia@edu.xunta.es
  • REQUISITOS PARA SOLICITAR A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO
  •  
  • - Ter o título de bacharelato (ou título equivalente).
   - Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
   - Ou ter superada a proba de madurez* para persoas que teñan dezaoito anos cumpridos no ano de realización das probas.

   Documentación:
   - Solicitude de inscrición nas Probas de acceso
   - Ficha para a realización das Probas de acceso
   - Fotocopia D.N.I.
   - Certificado ou Título de Bacharelato
     (ou proba acceso universidade maiores de 25 anos, ou proba maiores de 18 anos).
   - Taxas (64 €).

   Para que as persoas fóra de Galicia podan realizar o pago deberán poñerse en contacto coa secretaría da escola: 986 246 399.
  • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

  • Ficha Probas de acceso
   • PROBAS DE ACCESO
   •  
   • Cando se convocan as probas de acceso?
    No mes de maio adoita publicarse a convocatoria, que se fai pública en www.edu.xunta.es, no Diario Oficial de Galicia e na web da escola (www.esadgalicia.com). O período de inscrición das mesmas soe ir de finais de maio ao 15 de xuño. As taxas de inscrición supoñen uns 65 €.

    Desenvolvemento das probas
    Para cursar estudos superiores de arte dramática as persoas aspirantes deberán realizar e superar unha proba específica que ten como finalidade valorar a súa madureza, e os seus coñecementos e aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.
    Saber máis >>
    • * PROBA PARA MAIORES DE 18 ANOS
    •  
    • Esta proba ten como finalidade valorar a madurez, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.Os aspirantes deberán acreditar os seus coñecementos e madurez en relación cos obxectivos propios do bacharelato. Esta proba versará sobre as materias comúns do bacharelato. Calquera persoa que queira realizar a proba poder inscribirse na mesma en calquera dos centros que ofrecen ensinanzas artísticas superiores, e polo tanto na ESAD de Galicia, na Secretaría do centro.
    • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

    • Resolución do 4 de maio 2017 (DOG)
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+