ACSUG: Informe de seguimentoHorario da Biblioteca


Plan de autoprotección

PROBAS DE ACCESO | Inscrición
 • ACCESO E ADMISIÓN · Curso 2017/18
 •  
 • CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
  Segundo recolle a lexislación vixente, convócase as probas de acceso extraordinarias no mes de setembro, para as especialidades de Escenografía e Dirección escénica e dramaturxia.

  RESULTADOS PROBAS ACCESO SETEMBRO

  Escenografía
   Barrio Paratcha, Mª Doira ....... 7,8

  Dirección escénica e dramaturxia
  Casal Mouriño, Roberto ............ 7,5
  Claro Rodríguez, Liliane ........... 7,8
  Fernández Rodríguez, David ..... 3,9
  Mejuto Olatas, Lucía ................. 8,2
  Prego de Oliver, Beatriz ............ 7,0
  Santos Roda, María ................... 7,5


 • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

 • RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017
  • REQUISITOS PARA SOLICITAR A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO
  •  
  • - Ter o título de bacharelato (ou título equivalente).
   - Ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
   - Ou ter superada a proba de madurez* para persoas que teñan dezaoito anos cumpridos no ano de realización das probas.

   Documentación:
   - Solicitude de inscrición nas Probas de acceso
   - Ficha para a realización das Probas de acceso
   - Fotocopia D.N.I.
   - Certificado ou Título de Bacharelato
     (ou proba acceso universidade maiores de 25 anos, ou proba maiores de 18 anos).
   - Taxas (64 €).

   Para que as persoas fóra de Galicia podan realizar o pago deberán poñerse en contacto coa secretaría da escola: 986 246 399.
  • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

  • Ficha Probas de acceso
   • PROBAS DE ACCESO
   •  
   • Cando se convocan as probas de acceso?
    No mes de maio adoita publicarse a convocatoria, que se fai pública en www.edu.xunta.es, no Diario Oficial de Galicia e na web da escola (www.esadgalicia.com). O período de inscrición das mesmas soe ir de finais de maio ao 15 de xuño. As taxas de inscrición supoñen uns 65 €.

    Desenvolvemento das probas
    Para cursar estudos superiores de arte dramática as persoas aspirantes deberán realizar e superar unha proba específica que ten como finalidade valorar a súa madureza, e os seus coñecementos e aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.
    Saber máis >>
    • * PROBA PARA MAIORES DE 18 ANOS
    •  
    • Esta proba ten como finalidade valorar a madurez, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento as ensinanzas.Os aspirantes deberán acreditar os seus coñecementos e madurez en relación cos obxectivos propios do bacharelato. Esta proba versará sobre as materias comúns do bacharelato. Calquera persoa que queira realizar a proba poder inscribirse na mesma en calquera dos centros que ofrecen ensinanzas artísticas superiores, e polo tanto na ESAD de Galicia, na Secretaría do centro.
    • ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

    • Listaxe de persoas ADMITIDAS
    • Resolución do 4 de maio 2017 (DOG)
FACEBOOK TWITTER IVOOX PINTEREST LINKEDIN FLICKR CONTACTO
 • Escenografía

  Programacións docentes

 • Dirección escénica e dramaturxia

  Programacións docentes

 • Interpretación

  Programacións docentes

 • ERASMUS+