Nude photos

https://freepornpicss.com xxxpicz.com https://megapornx.com/xxx/nude

Mostras, Clases Abertas e Obradoiros

OBRADOIROS, MOSTRAS E CLASES ABERTAS

Durante o final do cuadrimestre, vanse exhibir proxectos académico-escénicos de diferentes formatos, exposicións e exercicios de aula, nas que a totalidade do alumnado de dirección escénica e dramaturxia, de escenografía e de interpretación, participa nas múltiples propostas presentadas.

  • Obradoiros: Como resultado do traballo diario na aula, en moitas materias xéranse materiais escénicos que son susceptibles de se exhibiren en público.
  • Mostras: Como resultado do traballo diario na aula, en moitas materias xéranse materiais escénicos que son susceptibles de se exhibiren en público.
  • Clases abertas: son procesos, procedementos ou modos de facer que se ofrecen á visión allea polo seu interese específico.

Co apoio nas traducións ao galego do Departamento de Dinamización Lingüística da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

MOSTRAS