Autoprotección

Autoprotección

Na ESADg temos establecido un protocolo de autoprotección que contempla diferentes medidas de prevención de riscos, procedemento a seguir en caso de que proceda a evacuación do centro, e as normas básicas a ter en conta para garantir a seguridade propia e allea no desenvolvemento das actividades propias do centro. Nos documentos que se inclúen neste apartado están descritas as pautas de conducta e actuación en cada caso.

No inicio de cada curso escolar, realízase unha actividade específica para dar a coñecer os procedementos, os documentos e as pautas básicas de actuación. Tamén se realizan simulacros de evacuación das instalacións.