fbpx

Organigrama

Consello escolar

Ao abeiro do disposto na Resolución do 25 de setembro de 2018, DOG do 8 de outubro, que establece o procedemento para a elección de representantes da comunidade educativa ao Consello Escolar do centro, con data do 6 de novembro de 2018, ás 12:30, constitúese a Xunta Electoral da ESAD de Galicia, integrada polas persoas que a continuación de indican:

Presidente: Manuel Francisco Vieites García
Secretaria: Grial Montes Fernández
Vogal 1: Ángeles Gayoso Diz
Vogal 2: Dolores Inés Guevara Vila

CALENDARIO ELECTORAL
Prazo presentación de candidaturas: do 8 ao 16 de novembro.
Proclamación provisional de candidaturas: 20 de novembro.
Reclamacións: 21 e 22 de novembro.
Proclamación definitiva de candidaturas: 23 de novembro.
Votacións: 28 de novembro.

Os impresos poden recollerse en conserxería, ou baixar o arquivo adxunto.

Solicitude candidatura Consello Escolar

Equipo de dirección

Manuel Vieites García (Dirección).
David Mortol Moreno (Secretaría).
Roberto Pascual Rodríguez (Xefatura de Estudos).

Representación do alumnado

Artur López Abad (eleccións de 2014).
Aldán López Dacosta (eleccións de 2016).
Yago Durán Juncal (eleccións de 2016).
David Carbó Falque (eleccións de 2016).
Roberto Comesaña Casal (eleccións de 2016).
Vanessa Álvarez Grahovec (eleccións de 2016).
Maite Candamo Romaní (eleccións de 2016).

Representación do profesorado

Mª Cristina Domínguez Dapena (eleccións de 2014).
Nuria Inglada Cardona (eleccións de 2014).
Joan Giralt Bailach (eleccións de 2014).
Mª Jesús Ramos Calvelo (eleccións de 2016).
Mónica Groba Lorenzo (eleccións de 2016).
Xavier Castiñeira Branco (eleccións de 2016).

Persoal de administración e servizos

María Consuelo Pena Arjones (eleccións de 2014).

Comisión económica

Manuel Vieites García (Dirección).
David Mortol Moreno (Secretaría).
Aldán López Dacosta (Alumnado).

Comisión académica

Manuel Vieites García (Dirección).
Roberto Pascual Rodríguez (Xefatura de estudos).
Mª Jesús Ramos Calvelo (Profesorado).
Roberto Comesaña Casal (Alumnado).

Comisión de convivencia

Manuel Vieites García (Dirección).
Mónica Groba Lorenzo (Profesorado).
Yago Durán Juncal (Alumnado).
Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Equipo directivo

Manuel Vieites García (Dirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Mércores 9:30-11:30 / Xoves 16:00-18:00
Atención ao público · 2º Cuadrismeste
Mércores 09:30-11:30 / Xoves 16:00-18:00

Telf.: 986 246 399 (Ext. 21).
mfvieites@edu.xunta.es

Mª Cristina Domínguez Dapena (Vicedirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns 11:30-14:00 / Venres 16:00-17:00 e 20:00-21:00
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Martes 14:00-15:00 / Venres 10:30-12:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 22).
cristina.dominguez.dapena@edu.xunta.es

Xavier Castiñeira Blanco (Apoio á xestión académica)

Gardas 1º Cuadrimestre
Luns 13:00-15:00 / Martes 13:00-15:00
Gardas 2º Cuadrimestre
Luns 8:30-12:30 / Venres 16:00-17:00 e 19:00-20:00

Telf.: 986 246 399 (Ext. 25).
xacabla@edu.xunta.es

Roberto Pascual Rodríguez (Xefatura de estudos)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Mércores 16:00-18:00 / Venres 11:30-12:30
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Xoves 18:00-19:00 / Luns 9:30-12:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 23).
robertopascual@edu.xunta.es

David Mortol Moreno (Secretaría)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns 15:00-16:00 / Venres 08:30-11:30
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns 15:00-16:00 / Xoves 10:30-12:30 / Venres 08:30-10:30

Telf.: 986 246 399 (Ext. 24).
davidmortol@edu.xunta.es

Departamentos

Departamento de Dirección Escénica e Dramaturxia

Acolle ao profesorado da especialidade nos itinerarios de Dirección escénica e dramaturxia.


Becerra Arrojo, Afonso.
Castiñeira Blanco, Xavier.
Chiralt Bailach, Joan (Xefatura).
Díaz Sánchez, Trinidad.
González Salgado, Daniel.
Labella Rivas, Carmen.
Inglada Cardona, Nùria.

Telf: 986 246 399 (Ext. 35).

Departamento de Escenografía

Acolle ao profesorado da especialidade de Escenografía, nas áreas de espazo escénico, iluminación, técnicas de expresión gráfica ou caracterización e indumentaria.


Fernández Arteaga, Ana.
Montemayor Suárez, Alejandra.
Mortol Moreno, David.
Pinilla Trujillo, Carlos.
Ramos Calvelo, Mª Jesús.
Romero Rodríguez, Mª Carmen (Xefatura).
Sarmiento Rivas, María.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 31).

Departamento de Interpretación

Acolle ao profesorado da especialidade, nos itinerarios de Interpretación textual e xestual, e nas áreas de música e canto, voz e danza.


Contreras Orero, Damián.
Crespo Méndez, Mª Francelina.
Codesido Breijo, Óscar.
Domínguez Dapena, Mª Cristina.
Fernández Fernández, Ana Mª.
Fernández Pérez, Mariana.
Gayoso Diz, Mª Ángeles.
Gómez Rubio, Antonia.
Groba Lorenzo, Mónica.
Llera Rodríguez, Fernando.
Magaña Rodríguez, Olga.
Montero Gullón, Nuria.
Morales Ramón, Ermel.
Rodríguez Fernández, Alfonso.
Solveira Díaz, Ricardo (Xefatura).

Telf.: 986 246 399 (Ext. 36 e 37).

Departamento de Teoría e Histora das Artes Escénicas

Acolle ao profesorado das áreas de literatura dramática, historia da arte, teoría e historia do teatro e pedagoxía teatral.


Abizanda Losada, Carmen (Xefatura).
Álvarez Villalaín, Damián.
López Silva, Inmaculada.
Míguez Escudero, Laura.
Pascual Rodríguez, Roberto.
Pérez de Oliveira, Almudena.
Prego Cabeza, Santiago.
Vieites García, Manuel.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Departamento de Calidade

Responsable das políticas de calidade do centro, función que exerce en colaboración coa dirección e co Servizo de Garantía Interna de Calidade.

María Crespo Méndez (Coordinación do servizo).
calidade@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 32).

Departamento de Creación e Produción

Este servizo asume a coordinación da produción de todos os traballos escénicos realizados na ESAD de Galicia así como a exhibición dos traballos escénicos realizados na mesma. Igualmente deberá realizar a dirección e coordinación dos espazos de exhibición e das actividades que se relacionen cos mesmos, ademais de promover proxectos de colaboración con outras entidades en relación coa creación e a difusión de produtos escénicos.

Alejandra Montemayor Suárez (Coordinación do servizo).
Xavier Castiñeira Blanco (Apoio á xestión académica do centro).
producion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 25).

Departamento de Mobilidade e Transición

Ten como finalidade promover a participación do centro, do seu alumnado e do seu profesorado en programas de mobilidade nacional e internacional, establecer mecanismos de colaboración con outros centros superiores, e deseñar procesos de transición á vida activa dos titulados e tituladas do centro.

Alfonso Rodríguez Fernández (Coordinación do servizo).
international@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 33).

SERVIZOS

Servizo de Garantía Interna de Calidade

A ESADg conta cunha Comisión de Calidade vinculada ao Servizo de Garantía Interna de Calidade integrada por representantes da comunidade educativa e designada desde o Consello Escolar do centro, de común acordo entre os seus integrantes. Na actualidade forman parte da mesma:

Manuel Vieites García (Dirección). Presidente da Comisión.
Mónica Groba Lorenzo (Departamento de Calidade). Secretaria da Comisión.
David Mortol Moreno (Secretaría).
Carmen Labella Rivas (Profesorado).
Maite Candamo Romaní (Alumnado).
David Carbó Falque (Alumnado).
María Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Biblioteca

O Servizo ten como finalidade a organización do uso da biblioteca, no referente a horarios, préstamos, compras, catalogación e xestión de doazóns. En función de cada curso escolar conta coa colaboración de profesorado para a súa apertura. O horario anual comunícase no inicio de cada curso escolar.

Almudena Pérez (Coordinadora).
biblioteca@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 29).

Dinamización da Lingua Galega

O Servizo ten como finalidade programar e desenvolver, coa supervisión e o prace dos órganos colexiados, actividades que favorezan o uso da lingua, especialmente nos procesos de aprendizaxe, creación e investigación, de xeito que o alumnado adquira unha sólida competencia en lingua falada e lingua escrita, como parte fundamental da súa competencia profesional. Para cada curso escolar confórmase unha comisión integrada por tres representantes do profesorado, tres representantes do alumnado, un/ha representante do persoal de administración e servizos e o Xefe do propio Servizo de Dinamización.


Inmaculada López (Coordinadora).
dinamizacion@esadgalicia.com

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Investigación e Posgrao

Este Servizo ten dúas finalidades fundamentais: promover a creación de grupos de investigación e organizar e desenvolver unha oferta propia de estudos de posgrao, que inclúa máster e doutorado. Esta integrado polas profesoras e profesores co grao de doutor/a.


Manuel Vieites (Coordinador).
Telf.: 986 246 399 (Ext. 21).
investigacion@esadgalicia.com

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Administración

Carmela González Iglesias.
Inés Guevara Vila.

Conserxería

Mª del Pilar Muleiro Veloso
María Silveira Almuiña
Óscar Vázquez Lima

Persoal de limpeza

Nina Díaz Enriquez
Mª Mercedes Gándara Lorenzo
Mª Consuelo Pena Arjones

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Equipo directivo

Manuel Vieites García (Dirección).
Roberto Pascual Rodríguez (Xefatura de estudos).

Departamentos/Servizos

Xavier Castiñeira (Creación e produción).
Ricardo Solveira (Interpretación).
Joan Giralt (Dirección escénica e dramaturxia).
Carmen Romero (Escenografía).
Carmen Abizanda (Teoría e Historia das Artes Escénicas).
Alfonso Rodríguez (Mobilidade e transición).
María Crespo (Calidade).
Inmaculada López (Dinamización da Lingua Galega).
Almudena Pérez (Servizo de Biblioteca).

XUNTAS

Delegados/as

Está integrada polas delegadas e delegados de curso e polos representantes do alumnado no Consello Escolar. Son os responsables da Delegación de Alumnado.


Manuel Vieites García (Dirección).
Roberto Pascual Rodríguez (Xefatura de estudos).
Sandra Núñez Figueroa (Presidenta da Xunta).

Titulación

Está integrada por todo o profesorado que imparte docencia en cada unha das especialidades que ofrece o centro: Dirección Escénica e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación. A súa finalidade consiste en coordinar os procesos de ensinanza, aprendizaxe, creación e investigación, facilitando a coordinación entre o profesorado a nivel xeral ou curso a curso. Están coordinadas pola persoa que exerce a Xefatura do Departamento de cada especialidade, ou por un profesor/a do mesmo que o propio departamento designe a tal efecto.

Delegación de alumnado

Consonte o establecido na lexislación vixente, Decreto 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria (BOE do 9 de agosto de 1996), na ESADg constituirase no inicio de cada curso escolar unha Xunta de delegadas e delegados da que formarán parte os alumnos e alumnas que fosen elixidos como delegados/as de curso e igualmente o alumnado que forme parte do Consello Escolar do centro. Para facilitar o desenvolvemento das funcións establecidas na normativa vixente, a Xunta de delegadas e delegados conta cun espazo propio no que desenvolver as súas actividades, pero tamén prestar apoio e asesoramento ao alumnado en cuestións moi diversas. A Delegación de alumnado tamén desenvolve actividades de promoción da transición a vida activa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando, está a dar o seu consentimento para a súa aceptación. Consulte nosa política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies