Posgrao

ENSINANZAS DE POSGRAO

Na actualidade a ESADg non ofrece ensinanzas de Posgrao. Non obstante a Xunta de Profesorado Doutor do centro está a traballar na elaboración dunha oferta propia a través dun programa que combine máster e doutoramento, sempre en colaboración co Sistema Universitario de Galicia.