A ESCOLA

Organigrama e profesorado

Consello escolar

Unha vez finalizado o procedemento establecido na Resolución do 20 de setembro de 2021 para a celebración de eleccións de membros do Consello Escolar da ESAD de Galicia, comunícase á Comunidade Educativa a composición do dito órgano colexiado, integrado polas persoas que se indican.

Equipo directivo

EN BLANCO

 

Roberto Relova Quinteiro (Dirección)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Martes e Venres: 9:30h-14:00h
Atención ao público · 2º Cuadrismeste
Martes: 10:30h-14:00h / Venres: 9:30h-14:00h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 25)
esad.galicia@edu.xunta.gal

Daniel Gonzalez Salgado (Vicedirector)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns 10:30h-14:00h / Mércores 9:30h-12:30h
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Mércores 9:30h-14:00h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 22)
danisalgado@edu.xunta.gal

Mónica Groba Lorenzo (Xefatura de estudos)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns e Venres: 10:00h-12:00h
Mércores: 10h-14:00h

Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns e Venres: 10:00h-12:00h
Mércores: 10h-14:00h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 23)
mgroba@edu.xunta.gal

Noelia Blanco Pérez (Secretaría)

Atención ao público · 1º Cuadrimestre
Luns e Xoves: 08:30h-12:30h
Atención ao público · 2º Cuadrimestre
Luns e Martes: 08:30h-12:30h

Telf.: 986 246 399 (Ext. 24)
noeliablanco@edu.xunta.gal

Claustro

EN BLANCO

 

Departamento de Dirección Escénica e Dramaturxia

Becerra Arrojo, Afonso.
Castiñeira Blanco, Xavier.
Chiralt Bailach, Joan.

García Laborde, Leonel.

González Salgado, Daniel.
Martínez Sotelo, Vanesa.
Moreira Fontán, Irene.
Vidal Ponte, Roi (Xefatura).

Telf: 986 246 399 (Ext. 35)

Departamento de Escenografía

Bajo Izquierdo, Vanesa.
Fernández Arteaga, Ana.
Montemayor Suárez, Alejandra.
Mortol Moreno, David.
Ramos Calvelo, Mª Jesús (Xefatura).
Romero Rodríguez, Mª Carmen.
Sarmiento Rivas, María.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 31)

Departamento de Interpretación

Blanco Pérez, Noelia.
Codesido Breijo, Oscar.
Crespo Méndez, María Francelina (Xefatura).
Domínguez Dapena, Mª Cristina.
Fernández Fernández, Ana Mª.
Gayoso Diz, Mª Ángeles.
Groba Lorenzo, Mónica.
Hernández Fernández, Lucía.
Llera Rodríguez, Fernando.
Magaña Rodríguez, Olga.
Montero Gullón, Nuria.
Morales Ramón, Ermel.
Porrua Refojo, Beatriz.
Sarmiento Vallverdú, Encarnación.
Solveira Díaz, Ricardo.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 36 e 37)

Departamento de Teoría e Historia das Artes Escénicas

Abizanda Losada, Carmen.
Álvarez Villalaín, Damián.
Fernández Pelaez, Julio.
Gundín Garcés, David.
Jimenez Otero, Esteban.
López Silva, Inmaculada.
Míguez Escudero, Laura.
Pascual Rodríguez, Roberto (Xefatura)..
Pérez de Oliveira, Almudena.
Prego Cabeza, Santiago.
Relova Quinteiro, Roberto.

Telf.: 986 246 399 (Ext. 38).

Consello escolar

EN BLANCO

 

Representación da directiva

Roberto Francisco Relova Quinteiro (director).
Noelia Blanco Pérez (secretaria).
Mónica Groba Lorenzo (xefatura de estudos).

Representación do alumnado

Álvaro Lourido Iglesias (eleccións de 2021).
Paula Gavilán Suarez (eleccións de 2022).
Maruxa Gemperle Ares (eleccións de 2022).
Sophia Fernández Rodal (eleccións de 2022).
Daniel Lago Barreiro (eleccións de 2022).
Vivian Pérez Rodríguez (eleccións de 2022).
Althan Miranda Magallanes (eleccións de 2022).

Representación do profesorado

Ángeles Gayoso Diz (eleccións de 2021).
Ana Mª Fernández Arteaga (eleccións de 2021).
Lucia Hernández Fernández (eleccións de 2022).
Nuria Montero Gullón (eleccións de 2022).

Representación do PAS

 

Oscar Vázquez Lima (eleccións de 2022)

Comisión económica

Roberto Fco. Relova Quinteiro (Dirección).
Noelia Blanco Pérez (Secretaría).
Álvaro Lourido Iglesias (Alumnado).

Comisión de convivencia

Roberto Relova Quinteiro (Dirección).
Roi Vidal Ponte (Profesorado).
Maruxa Gemperle Ares (Alumnado).
Mª Consuelo Pena Arjones (Persoal de administración e servizos).

Comisión de igualdade

Roberto Relova Quinteiro (Dirección).
Laura Míguez Escudero (Profesorado).
Paula Gavilán Suárez (Alumnado).
Susana Vega Prieto (Persoal de administración e servizos)..

Comisión de urxencias

 

Roberto Relova Quinteiro (Dirección).
Noelia Blanco Pérez (Profesorado).
Viviane Pérez Rodríguez (Alumnado).
Óscar Vázquez Lima (Persoal de administración e servizos).