Mobilidade internacional

A  Unión  Europea  dispón  durante  o  período  2014-2020  a  continuación  do  Programa  de Aprendizaxe  Permanente  (Lifelong  Learning  Programme – LLP, 2007-2013)  que  abrangue catro  niveis  educativos:

1)  Educación  escolar
2)  Educación  superior
3)  Formación profesional
4) Educación de adultos.

O programa específico para a Educación Superior no período  2014-2020  denomínase ERASMUS+.

Na  ESAD de Galicia  xestiónanse  a Acción  KA1: ‘Mobilidade  das  persoas  por  motivos  de  aprendizaxe’,  que  ten  como  obxectivo fortalecer o marco do  Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por  unha  banda,  a  mobilidade  de  estudantes  e  persoal  docente  e,  por  outra,  a  cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.

MOBILIDADE INTERNACIONAL

A ESADg conta cun departamento específico para atender os procesos de mobilidade do seu alumnado e profesorado. En relación a estes programas na actualidade temos en marcha a Acción KA1, que promove a mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe, e ten como obxectivo fortalecer o marco do Espazo Europeo de Educación Superior converténdoo nun referente de calidade e innovación. Para tal fin pon en marcha diversas estratexias, entre as que destacan, por unha banda, a mobilidade de estudantes e persoal docente e, por outra, a cooperación multilateral entre centros de ensino superior europeos.

A Unión Europea aprobou para o período 2014-2020 a continuidade do Programa de Aprendizaxe Permanente (Lifelong Learning Programme – LLP, 2007-2013) que abrangue catro niveis educativos: 1) a educación escolar, 2) a educación superior, 3) a formación profesional, e 4) a educación de adultos. O programa específico para a educación superior no período 2014-2020 denomínase ERASMUS +. Para o curso escolar 2018-2019 a ESADg iniciará a tramitación necesaria para poder desenvolver accións de formación e de mobilidade no marco do programa da Unión Europea Erasmus Mundus, prestando especial atención á cooperación con países de Iberoamérica.

⇓ Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Recentemente, a ESADg foi incluída na rede ITI / UNESCO para a educación superior nas artes escénicas, que se centra na construción dunha plataforma global para que as institucións de educación superior se atopen, aprendan unhas das outras, organicen intercambios entre estudosos, artistas e estudantes, ademais de tratar temas comúns, xa sexan académicos, artísticos ou institucionais. Esta rede apoia as artes escénicas nos países desenvolvidos e en vías de desenvolvemento, facendo especial fincapé en África, contribuíndo a mellorar a accesibilidade á educación das artes escénicas: https://iti-unesco-network.org/esadg.html

⇓ ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts

PROTOCOLO BOLSA ERASMUS + PARA PROFESIONAIS
O programa Erasmus+ contempla a posibilidade de invitar a profesionais dos diferentes sectores das artes escénicas e a docentes do ensino público ou privado, sempre que sexan residentes  en  países  pertencentes  ao  programa mediante unha bolsa similar ás que se conceden para o profesorado na modalidade Staff Mobility for Teaching.

⇓ Protocolo Bolsas Invitados


INTERNATIONAL OFFICE
Fernando Llera Rodríguez
Juan Cabaleiro Vaquero

+34 986 246 399 (Ext. 32)
international@esadgalicia.com
www.facebook.com/international.esadgalicia

Documentación para realizar as mobilidades concedidas

Certificate of Attendance Learning Agreement Erasmus+ App HE-Learning-agreement_traineeships_form_final_2018-EN HE+HE INTL-Staff Mobility Agreement teaching_integr_2018-EN HE+HE INTL-Staff Mobility Agreement_training_integr_2018-EN-r
 • Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia) · www.seamk.fi/en
  Programmes: Production and Cultural Management.
  Bilateral Agreement – SF SEINAJO06 + ESAD VIGO 08 – 2014-2021.
 • Kunstuniversität Graz (Graz, Austria) · www.kug.ac.at
  Programmes: Acting, Stage direction.
  Bilateral Agreement – A GRAZ03 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • ESNAT – Ecole nationale supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Lyon, Francia) · www.ensatt.fr
  Programmes: Acting, Lighting Design and Stage Management.
  Bilateral Agreement – F LYON114 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • ARCADA – University of Applied Sciences (Helsinki, Finlandia) · www.arcada.fi
  Programmes: Production and Cultural Management.
  Bilateral Agreement – SF HELSINK39 + ESAD VIGO 08- 2016-2021.
 • Anadolu University (Turquía) · www.anadolu.edu.tr/en/hakkinda
  Programmes: Acting, Theatre History.
  Bilateral Agreement – ANADOLU TR ESKISEH01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • AALTO University (Finlandia) · www.aalto.fi
  Programmes: Design for Theatre, Film and Television; Costume Design.
  Bilateral Agreement – FINLAND Aalto _ SF ESPOO12 + ESAD VIGO 2014-2021.
 • ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto, Portugal) · www.esmae.ipp.pt
  Programmes: Acting, Set Design, Costume Design, Light Design.
  Bilateral Agreement – ESMAE – P PORTO 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2020.
 • ESAP – Escola Superior Artística do Porto (Oporto, Portugal) · www.esap.pt
  Programmes: Acting, Set Design, Stage Direction.
  Bilateral Agreement – ESAP – P PORTO08 + ESAD VIGO 08 – 2014-21.
 • ETCS – Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisboa, Portugal) · www.estc.ipl.pt
  Programmes: Theatre, Cinema, Acting, Set Design, Costume Design, Production-Management.
  Bilateral Agreement – ETCS LISBOA 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • ESTAL – Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa (Lisboa, Portugal) · www.estal.pt
  Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy.
  Bilateral Agreement – ESTAL LISBOA 113 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • IADT – Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology · (Dublín, Irlanda) · www.iadt.ie
  Programmes: Design and Visual Arts, Film and Media, Technology and Psychology.
  Bilateral Agreement – IRL DUBLIN38 + ESAD VIGO 08- 2014-2015.
 • JAMU – Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (Brno, República Checa) · english.jamu.cz/jamu/difa.html
  Programmes: Acting, Dramaturgy, Stage Direction, Set & Costume Design, Puppets.
  Bilateral Agreement – Jamu CZ BRNO 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • University of Exeter (Exeter, UK) · exeter.ac.uk
  Programmes: Drama (only teaching staff).
  Bilateral Agreement – UK EXETER 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2017.
 • University of Minho (Braga, Portugal) · www.uminho.pt
  Programmes: Theatre, Literature, Education.
  Bilateral Agreement – uMinho BRAGA 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • Conservatoire royal de Bruxelles – École supérieure des Arts (Bruselas, Bélxica) · www.conservatoire.be
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – B BRUXEL 07 + ESAD VIGO 08- 2014-2021.
 • Latvian Academy of Culture (Riga, Letonia) · www.lka.edu.lv
  Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy, Audiovisual.
  Bilateral Agreement – LV RIGA 08 + ESAD VIGO 08- 2014-2015.
 • University of Arts in Poznan (Poznam, Polonia) · uap.edu.pl/en/university
  Programmes: audiovisual creation, set design.
  Bilateral Agreement – PL POZNAM 03 + ESAD VIGO 08 – 2014-2021.
 • University Vysoka skola muzickych umeni v Bratislave  (VSMU) – [ Academy of Performing Arts in Bratislava ] (Bratislava, Eslovaquia) · http://vsmu.sk/
  Programmes: acting, set design, theatre management.
  Bilateral Agreement – SK BRATISL 05 + ESAD VIGO 08 – 2014-2021.
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź (Łódź, Polonia) · www.int.asp.lodz.pl
  Programmes: audiovisual creation, set & costume design.
  Bilateral Agreement – PL LODZ 05 + ESAD VIGO 08 – 2014-2021.
 • Нов български университет – New Bulgarian University (Sofía, Bulgaria) · www.nbu.bg/en
  Programmes: acting.
  Bilateral Agreement – BG SOFIA02 + ESAD VIGO 08 – 2014-2021.
 • Stockholm University of the Arts UNIARTS – Stockholms Konstnärliga Högskola (Stockholm, Sweden) · www.uniarts.se/english
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – STOCKHO27 + ESAD VIGO 08 – 2017-2021.
 • Beykent University (Istambul, Turkey) · www.beykent.edu.tr/?l=en-US
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – TR ISTANBU 09 + ESAD VIGO 08 – 2017-2021 BEYKENT UNIVERSITY ISTANBUL.
 • Hacettepe University (Istambul, Turkey) · www.abofisi.hacettepe.edu.tr/eng
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – TK ANKARA 03 + ESAD VIGO 08 – 2016-2021.
 • Accademia Nazionale Arte Drammatica “Silvio d’Amico” (Roma, Italy) · www.accademiasilviodamico.it
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – I ROMA 29 + ESAD VIGO 08 – 2016-2021.
 • Doğuş University (Istanbul, Turkey) · www.dogus.edu.tr
  Programmes: Acting.
  Bilateral Agreement – TR ISTANBU12 + ESAD VIGO 08 – 2016-2021.

e-mail

Facebook International

Chámanos