A ESCOLA

Plan Dixital

Plan dixital

É necesario que o sistema educativo responda á realidade social actual e inclúa un enfoque máis moderno e integral da competencia dixital, de acordo coas recomendacións europeas en materia de competencias clave para a formación permanente.

O Plan Dixital de Centro enténdese como un instrumento que debe favorecer e promover o uso dos medios dixitais tanto nos procesos de ensino-aprendizaxe como no resto de procesos de xestión do centro, sempre co fin último de colaborar no desenvolvemento integral do alumnado. É un instrumento de planificación que debe estar integrado no Proxecto Educativo e que debe permitir á comunidade educativa visualizar cara a onde quere que vaia o centro, comprender onde se atopa actualmente e trazar o camiño que leva dun estado a outro.