CDG LAB

A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e o Centro Dramático Galego únense para reforzar a formación das novas xeracións de profesionais da escena, complementando o ensino do ámbito académico con estratexias de adquisición de competencias que permitan unha incorporación máis axeitada ao mercado laboral.
21 de Febreiro de 2024

CDG LAB

O Centro Dramático Galego desenvolve, en colaboración coa ESADg, unha actividade que vai máis alá dos aspectos directamente relacionados coa produción e a creación teatral. Na súa vocación de servizo á cidadanía ten por obxectivo achegar a actividade escénica ao conxunto da sociedade galega e promover a mellora constante dos profesionais vinculados ao sector escénico.

Tanto o CDG como a ESADg somos conscientes de que o mercado laboral esixe que o alumnado de arte dramática, alén de adquirir competencias académicas, acade coñecementos e habilidades que lle permitan unha axeitada incorporación ao mercado laboral. Nesa estratexia, o Centro Dramático Galego debe ser un punto de referencia para facilitar o tránsito á vida profesional.

O CDG LAB comezou no curso 2020-2021 coa vontade de servir de punto de encontro entre o teatro público e o alumnado da ESADg. Ao longo dos anos fóronse realizando diversas actividades orientadas á formación e o contacto profesional do alumnado, destacando as visitas ao Salón Teatro da man do equipo profesional do CDG e as xornadas de encontro, centradas en diversas áreas: planificación, xestión, comunicación, produción, acompañamento técnico, construción escenográfica, creación artística…

Para o curso 2023-2024, o CDG LAB quere seguir consolidándose, incluíndo no seu programa o contacto coas principais asociacións profesionais do sector, como son a AAAG e Escena Galega. Con ambas as dúas e coa representación do CDG terá lugar un encontro na ESADg. Tamén se realizarán, como noutras edicións, encontros en Santiago de Compostela co equipo e as instalacións do CDG, asistencia a espectáculos no Salón Teatro, encontros con equipos artísticos durante a fase de ensaios ou xornadas de pitching a redor dos proxectos fin de estudos do alumnado da ESADg.

 

Tamén podería interesarche

Mostras de Primavera 2024
Mostras de Primavera 2024

30 representacións, 10 espazos de exhibición e máis de 120 persoas implicadas nestas Mostras de...